නිති අසන පැණ

චිරොක්ට්‍රැක්ටර්වරු බොහෝ විට අපගේ රෝගීන්ගෙන් ප්‍රශ්න රාශියක් ලබා ගන්නා අතර එය විශිෂ්ටයි! අපි ඒ සියල්ලටම පිළිතුරු දීමට උත්සාහ කරන අතර මෙහි වඩාත් සුලභ ප්‍රශ්න කිහිපයක් සහ ඒවායේ පිළිතුරයි.